newyddion

newyddion

 • Y defnydd o ynysyddion RF mewn cyfathrebu symudol

  Y defnydd o ynysyddion RF mewn cyfathrebu symudol

  Mae ynysyddion RF yn chwarae rhan hanfodol wrth wella perfformiad a dibynadwyedd systemau cyfathrebu symudol.Mae'r dyfeisiau hyn wedi'u cynllunio i atal ymyrraeth signal ac amddiffyn cydrannau sensitif rhag difrod, a thrwy hynny wella ansawdd y signal ac effeithlonrwydd rhwydwaith cyffredinol.Yng nghyd-destun m...
  Darllen mwy
 • Llwythi cyfechelog a'u rôl mewn cylchedau integredig microdon

  Llwythi cyfechelog a'u rôl mewn cylchedau integredig microdon

  Mae cylchedau integredig microdon (MICs) wedi chwyldroi maes cyfathrebu diwifr ac wedi dod yn rhan annatod o'n bywydau bob dydd.Defnyddir y cylchedau hyn yn eang mewn amrywiaeth o gymwysiadau megis cyfathrebu lloeren, systemau radar, a ffonau symudol.Elfen bwysig...
  Darllen mwy
 • Gwrthyddion RF: cymwysiadau mewn systemau radar

  Gwrthyddion RF: cymwysiadau mewn systemau radar

  Mae gwrthyddion RF yn chwarae rhan hanfodol mewn amrywiol gymwysiadau electronig, gyda systemau radar yn un ohonynt.Mae Radar, sy'n fyr am Radio Detection and Ranging, yn dechnoleg sy'n defnyddio tonnau radio i ganfod a lleoli gwrthrychau cyfagos.Mae ganddo ystod eang o gymwysiadau, gan gynnwys gwyliadwriaeth filwrol, tr...
  Darllen mwy